Home   Relació amb les famílies

Relació amb les famílies

Mantenir una comunicació fluida amb les families és essencial per al bon funcionament de l’escola.

La informació de la jornada escolar es reflexa diàriament per mitjà de l’Agenda i sobretot amb una estreta comunicació diària amb les families.

Fem una jornada de Portes Obertes amb pares i nens, abans de Nadal on s’entreguen els àlbums,les manualitats,etc…però sobretot es gaudeix d’una jornada entre amics.

Les tutores fan un informe d’adaptació dels nens a finals del primer trimestre i un a Final de Curs.