Home   Objectius

Objectius

És prioritat establir una relació afectiva i motivadora per tal de proporcionar a l’infant la seguretat i la felicitat que necessita. Així com cobrir els objectius referents al seu desenvolupament personal i pedagògic.

L’infant ha de progressar en el coneixement i el domini del seu cos i de les seves possibilitats. Per això, a l’aula es treballen hàbits com l’higiene, la salut, l’alimentació i la sociabilitat.

Cal motivar el desenvolupament del llenguatge oral i matemàtic, la observació per la descoberta de l’entorn natural i social, el desenvolupament psicomotriu de cada infant, conèixer i emprar l’expressió plàstica i musical per comunicar-se, conviure i compartir en un marc d’estimació on el més important és el benestar i la felicitat de l’infant.