Home   Què fem?

Què fem?

OBJECTIUS

És prioritat establir una relació afectiva i motivadora per tal de proporcionar a l’infant la seguretat i la felicitat que necessita. Així com cobrir els objectius referents al seu desenvolupament personal i pedagògic.

L’infant ha de progressar en el coneixement i el domini del seu cos i de les seves possibilitats. Per això, a l’aula es treballen la sociabilitat i els hàbits d’higiene, salut, alimentació, …

Cal motivar el desenvolupament del llenguatge oral i matemàtic, la observació per la descoberta de l’entorn natural i social, el desenvolupament psicomotriu de cada infant. Conèixer i emprar l’expressió plàstica i musical per comunicar-se.

Conviure i compartir en un marc d’estimació on el més important és el benestar i la felicitat de l’infant.

 

RELACIÓ AMB ELS PARES

La informació de la jornada escolar es reflexa diàriament per mitjà de l’Agenda i amb una estreta comunicació amb les famílies.

Establim dues trobades de pares, per Nadal i a Final de Curs on s’entreguen els informes, àlbums, … i es disfruta d’una estona entre amics.